Energetické nápoje - riziká konzumácie u mladých športovcov

Energetické nápoje sa stali populárnym nápojom aj pre mladých športovcov, ktorí chcú zlepšiť svoj výkon a boostnuť svoju energiu. Avšak, pravidelná konzumácia týchto nápojov môže mať práve opačný (negatívny) vplyv na ich výkon a zdravie.

Energetické nápoje obsahujú vysoké množstvo kofeínu, taurínu a cukru. Aj keď ich množstvo v nápoji je uvádzané ako „bezpečné“, ich telo ešte nie je plne vyvinuté, a teda môže byť náchylné na riziká súvisiace s pravidelným užívaním týchto látok.

Riziká spojené s pravidelnou konzumáciou energetických nápojov:
 • Zvýšený krvný tlak: kofeín obsiahnutý v energetických nápojoch môže zvýšiť krvný tlak a spôsobiť vysokú kardiovaskulárnu záťaž.
 • Zvýšené riziko dehydratácie: množstvo cukru a kofeínu v týchto nápojoch môže spôsobiť dehydratáciu, ktorá môže byť fakticky nebezpečná počas športovej záťaže.
 • Vysoké riziko zranenia: konzumácia energetických nápojov môže spôsobiť nežiadúce účinky, ako napríklad bolesti hlavy, závraty a nevoľnosť, čo môže zvýšiť riziko zranenia počas konkrétnej športovej aktivity.
 • Poruchy spánku: kofeín a taurín obsiahnutý v energetických nápojoch môže narušiť spánkový cyklus a spôsobiť poruchy spánku, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon športovca.
Zvýšený krvný tlak 

Kofeín, ktorý sa nachádza v týchto nápojoch, je známy stimulant, ktorý môže mať/má vplyv na krvný tlak a srdcovú frekvenciu a pravidelná konzumácia energetických nápojov prispievať práve k zvýšeniu krvného tlaku a srdcovej frekvencie. U jednotlivcov, ktorí sú citlivejší na účinky kofeínu alebo majú už existujúce problémy s kardiovaskulárnym systémom, môže mať táto záťaž vážnejšie dôsledky.

Mladistvé osoby predstavujú zvlášť zraniteľnú skupinu, pretože ich kardiovaskulárny systém ešte nie je plne vyvinutý. Preto by mladiství športovci mali obmedziť alebo sa úplne vyhýbať konzumácii týchto nápojov. Je dôležité, aby každý individuálne zvážil svoju toleranciu na konzumáciu energetických nápojov a prípadne sa poradil s odborníkom, ako je napr. športový lekár alebo lekár kardiológ.

 
Zvýšené riziko dehydratácie

Energetické nápoje obsahujú vysoké množstvo cukru a kofeínu, ktoré môžu mať diuretický účinok a prispievať k zvýšenej strate tekutín v organizme.

Kofeín je známy ako diuretikum, podporuje tvorbu moču – vedie k častejšiemu močeniu. Keď sa energetické nápoje konzumujú pravidelne a vo veľkých množstvách, môže to viesť k nadmernému močeniu a teda následnej dehydratácii organizmu. Okrem kofeínu obsahujú tieto nápoje aj vysoké množstvo cukru a jeho nadmerná konzumácia môže spôsobiť zvýšenú potrebu hydratácie –  cukor odvádza vodu z buniek a tkanív, čo môže ešte viac zvýšiť riziko dehydratácie.

Následná dehydratácia je vážnym stavom, najmä počas fyzickej aktivity a športovej záťaže a nedostatok dostatočného množstva tekutín môže mať negatívny vplyv na telesný výkon, fyzickú vytrvalosť , schopnosť termoregulácie organizmu a zranenia. Okrem toho môže spôsobiť príznaky ako únava, závraty, zvýšený tep, kŕče a v extrémnych prípadoch aj tepelný úder.

Mladiství, športovci a jedinci zameraní na fyzickú aktivitu by mali uprednostňovať pitie dostatočného množstva vody a prírodných nápojov, ktoré pomáhajú udržiavať hydratáciu a zásobujú telo dôležitými živinami.

 
Odporúčaný príjem vody (ml/deň) vs. príjem energetických nápojov (ml/deň)

Mladý športovci vo vekovej skupine 6 – 12 rokov by mali denne prijať medzi 1500 a 2200 ml vody. Pre vekovú skupinu 13 – 18 rokov je odporúčané množstvo medzi 2200 a 3200 ml denne. Dostatočný príjem vody pomáha udržiavať správnu hydratáciu tela, čo je dôležité pre optimálny výkon a zdravie športovcov. 

Pre mladších športovcov vo veku 6 – 12 rokov sa neodporúča príjem energetických nápojov. To je kvôli ich vysokému obsahu cukru a potenciálne nežiaducim účinkom na zdravie detí. Pre starších športovcov vo veku 13 – 18 rokov je odporúčané opatrné použitie energetických nápojov. 

Veková skupinaOdporúčaný príjem vody (ml/deň)Odporúčaný príjem energetických nápojov (ml/deň)
6 – 12 rokov1500 – 2200 mlNeodporúča sa
13 – 18 rokov2200 – 3200 mlIba opatrné použitie
Vysoké riziko zranenia

Energetické nápoje obsahujú kombináciu stimulantov, ako je kofeín a taurín, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na organizmus, vrátane bolesti hlavy, závratov a nevoľnosti. Tieto symptómy môžu mať negatívny vplyv na športovú výkonnosť a koordináciu pohybov, čo zvyšuje riziko úrazu počas športovej aktivity. Bolesti hlavy a závraty môžu narušiť sústredenie a rovnováhu, čo môže viesť k nedostatočnej reakcii na „nebezpečné situácie“ a zvýšenému riziku úrazu.

Energetické nápoje môžu mať stimulačný účinok na centrálny nervový systém. Tento stav môže viesť k nadmernému vzrušeniu a hyperaktivite, čo môže znížiť opatrnosť a vyhodnocovanie rizika. Pri športovej aktivite je kľúčové byť plne koncentrovaný, mať sústredenie a byť schopný reagovať rýchlo a správne. Konzumácia energetických nápojov s potenciálnymi nežiaducimi účinkami môže znížiť tieto schopnosti a naopak zvýšiť riziko úrazu.

Poruchy spánku

Fázy spánku sú obdobia, do ktorých je spánok rozdelený a ktoré sa opakujú v cykloch počas noci. Existujú dve hlavné fázy spánku: REM (rýchly pohyb očí) a NREM (ne-rýchly pohyb očí) fázy. Každá z týchto fáz má svoje charakteristiky a účinky na telo a mozog.

NREM fázy spánku: 

 • Fáza 1: Táto fáza sa nazýva aj prechodová fáza a je začiatkom spánku. Je to ľahká fáza spánku, ktorá trvá len krátko. V tejto fáze sa môže vyskytnúť zaspávanie, a preto sa niekedy nazýva aj fáza „polospánku“. 
 • Fáza 2: Je to fáza stredného spánku, ktorá trvá dlhšie ako fáza 1. V tejto fáze sa aktivita mozgu spomaľuje a vyskytujú sa charakteristické vlny nazývané spánkové vlny. Telo sa začína uvoľňovať a dochádza k obnovovaniu organizmu. 
 • Fáza 3: Táto fáza je hlbokým spánkom, známym aj ako fáza pomalých vĺn spánku. V tejto fáze je aktivita mozgu minimálna a telo sa obnovuje a opravuje. Je dôležitá pre fyzickú obnovu tela a regeneráciu svalov.

REM fáza spánku: REM fáza je spojená s rýchlym pohybom očí a je charakterizovaná intenzívnou mozgovou aktivitou, podobnou tej, ktorá sa vyskytuje počas hlbokého hĺbkového stavu bdenia. V tejto fáze sa väčšina snov vyskytuje a dochádza k emocionálnemu a kognitívnemu spracovaniu. REM fáza je dôležitá pre pamäť a učenie.

Tabuľka zobrazujúca NREM a REM fázy spánku:  
   
Fáza spánkuCharakteristikyTrvanie (%)
NREM Fáza 1Prechodová fáza, polospánok5-10%
NREM Fáza 2Stredný spánok, spánkové vlny45-55%
NREM Fáza 3Hlboký spánok, pomalé vlny15-25%
REM FázaRýchly pohyb očí, snenie20-25%

 

Vplyv konzumácie energetických nápojov na spánok

Pravidelná konzumácia energetických nápojov môže mať negatívny vplyv na kvalitu spánku, čo zahŕňa poruchy spánkového cyklu a zníženú regeneráciu organizmu. Tieto nápoje obsahujú stimulanty, ako je kofeín a taurín, ktoré môžu mať povzbudzujúci účinok a narušiť prirodzený spánkový režim. 

Kofeín je známy stimulant, ktorý môže mať dlhotrvajúci účinok na nervový systém. Jeho prítomnosť v energetických nápojoch môže spôsobiť ťažkosti so zaspávaním a znížiť kvalitu spánku. Taurín je ďalší stimulant, ktorý sa nachádza v týchto nápojoch a môže mať podobné účinky na spánok ako kofeín. Jeho povzbudzujúci účinok môže narúšať prirodzený rytmus spánku a zhoršiť regeneráciu tela po fyzickej aktivite.

 • Stimulujúce látky: Energetické nápoje obsahujú stimulujúce látky, ktoré môžu zvyšovať bdelost a zlepšovať pozornosť, čo môže byť žiaduce počas dňa, ale môžu spôsobiť problémy so zaspávaním v noci.
 • Oneskoruje zaspávanie: Kofeín obsiahnutý v energetických nápojoch môže oneskoriť zaspávanie. Má stimulačný účinok na nervový systém a môže spôsobiť nespavosť alebo oneskorenie fázy spánku.
 • Krátkodobá spánková kvalita: Konzumácia energetických nápojov môže mať za následok skrátenie trvania fáz NREM spánku a REM spánku. To môže viesť k zníženej kvalite spánku a pocitu „neprespatosti“.
 • Porucha spánkového cyklu: Energetické nápoje môžu narušiť prírodný spánkový cyklus. Môžu spôsobiť, že sa človek prebudí počas fázy hlbokého spánku alebo REM spánku, čo môže viesť k únave a ospalosti po prebudení.

Neadekvátna regenerácia a nedostatok spánku môžu viesť k zníženiu svalovej koordinácie, zvýšenému riziku úrazov a zníženiu kognitívnych schopností a môže mať negatívny dosah na výkon športovca počas tréningov a súťaží.

Namiesto nadmerného konzumovania energetických nápojov, by mladí športovci mali siahnuť po zdravých alternatívach, ako je voda, čerstvé ovocie a zelenina. Športovci by mali byť opatrní takisto pri kombinácii energetických nápojov s alkoholom, pretože to môže mať vážne zdravotné následky –  reálne riziko.

„Vím, čo jím a piju o.p.s.“ je iniciatíva, ktorá pomáha učiť a šíriť poznanie o zdravom životnom štýle ako medzi dospelými, tak medzi deťmi,  v ich videu nájdete ďalšie relevantné informácie práve ohľadom konzumácie energetických nápojov. ©Vím, co jím a piju