Oxford Summer Courses bola založená absolventmi Oxford University v roku 2010 a dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce edukačné spoločnosti Spojeného kráľovstva.

Cieľom OSC je podeliť sa o vzrušujúce akademické dobrodružstvo, ktoré ponúkajú Oxford a Cambridge ako svetové elitné univerzity.

OSC je držiteľom akreditácií BAC a British Council, čím zaručuje vysokú kvalitu kurzov. Ponúka výnimočnú kvalitu výučby a akademickú silu v malých triedach, kde sú študenti pod vedením skúsených a kvalifikovaných lektorov z popredných svetových akademických centier.

OSC sú schopní efektívne učiť študentov s vysokým akademickým potenciálom a pripraviť ich na úspešný budúci akademický aj profesionálny život.

Oxford Summer Courses sú vynikajúcou príležitosťou pre motivovaných študentov z celého sveta s podobnými záujmami, ktorí chcú získať kvalitnú akademickú prípravu a zažiť stimulujúce hodiny plné nových poznatkov a skúseností.

Využitie menších tried na škempoch OSC prináša viacero benefitov a účinný spôsob zlepšovania akademických výsledkov. Oxford Summer Courses zdôrazňujú túto filozofiu v rámci svojho výučbového programu, s maximálnym počtom študentov v triede obmedzeným na 8.

Tento prístup umožňuje venovať dostatočný čas a pozornosť každému študentovi, aby mohol napredovať vlastným tempom.

Okrem toho, pre študentov vo veku 16 rokov a viac sa používa akademický model 2:1, ktorý je bežne využívaný na univerzitách v Oxforde a Cambridge už viac ako 800 rokov. Takýto prístup k výučbe umožňuje študentom hlbšie pochopenie študovaného predmetu a jeho aplikáciu v praxi.

Na konci kurzu získavajú študenti odporúčacie listy, ktoré preukazujú ich akademický pokrok a úspechy zaznamenané počas letnej školy. 

Oxford Camps: Oxford Cambridge Workshopy Exkurzie Akreditácia BAC Queen's awards Výuka angličtiny Špičkový profesori Skvelé ubytovanie Autentická história Akademický zážitok Akademická výučba Plnohodnotná strava World-Class lessons Inšpirujúce prostredie Akreditácia BritishCouncil

Samotná výučba na Oxforde a Cambridge Summer Courses je prevažne organizovaná formou seminárov, kde študenti majú vynikajúcu príležitosť prediskutovať svoje myšlienky v akademicky stimulujúcom a otvorenom prostredí.

Predtým, než sa rozhodneš pripojiť k Oxford Summer Courses (OSC) budeš pozvaný do Základov letných kurzov (online vzdelávacej platformy), kde môžeš rozvíjať svoje učebné schopnosti už pred samotným vstupom na tábor. Toto tzv. uvádzajúce prostredie vytvára neopakovateľný vzdelávací zážitok a dáva ti ucelený pohľad na to, čo ťa čaká na OSC.

Táto platforma obsahuje virtuálne moduly, ktoré sú prispôsobené jednotlivým kurzom a zahŕňajú prehľad svetoznámej metodológie a tutoriálov. Osobitná pozornosť je venovaná akademickým detailom a ich kvalite spracovania.

Osvojenie si poznatkov od najlepších v danej oblasti predstavuje jedinečnú príležitosť pre študentov OSC. Každý týždeň budú mať možnosť naviazať dialóg so skúsenými lektormi a prediskutovať svoje argumenty. Toto interaktívne vzdelávanie umožní deťom rozvíjať schopnosti kritického myslenia, získavať a prezentovať relevantné dôkazy a správne obhajovať svoje názory.

Programy pre mladších študentov (kurzy Junior pre deti od 9 do 12 rokov) sú vedené multimediálnymi prezentáciami, skupinovou prácou, hrami a projektovou prácou so zameraním na skutočný život. Týmto spôsobom sa deti môžu naučiť a zapamätať si učivo ľahšie a zábavnejšie.

Cieľom OSC je motivovať a inšpirovať deti, aby odchádzali do budúcnosti s nadšením a znalosťami, ktoré si osvojili počas letného programu.

Architecture

Artificial Intelligence

Business

Classical Civilisation

Creative Industries

Engineering

Enterprise Explorers

Fashion

Innovation

Law

Marketing

Media Studies

Natural Sciences

Physics

Social Entrepreneurship

Sustainability

Art History

Biology

Business and Finance

Commercial Law

Creative Writing

English Explorers

Environmental Science

Int. Development

Leadership

Mathematics

Medical Science

Neuroscience

Psychology

Sociology

Theatre Studies

Story Explorers

Art and Humanities

Biology and Genetics

Chemistry

Computer Science

Economics

English Language

Finance

Financial Technology

History

International Relations

Management

Mechanical Engineering

Medicine

Philosophy

Science Explorers

London

Zaži študentský život v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, v Londýne (od 16 do 17r.).

Londýn je po stáročia globálnym centrom pre všetko od obchodu až po kreatívne umenie. Teraz máš príležitosť učiť sa od odborných lektorov v jednom z najzaujímavejších miest Európy. Zoznám sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi vo svojom veku, z celého sveta, uč sa od najlepších pedagógov a rozšír si svoje vedomosti v konkretnom predmete. Čaká na teba vzrušujúce akademické dobrodružstvo v Londýne! #Google Maps

Oxford

Oxford (od 13 do 24r.) vzdeláva a vychováva veľké mysle v Spojenom kráľovstve už viac ako 900 rokov.

Teraz si na rade ty. Zaži renomovanú výukovú výučbu z prvej ruky a uč sa od tých najlepších v jednom z top vzdelávacích prostredí na svete. Letná škola v Oxforde je ideálnym miestom, kde sa môžeš otestovať, dokázať svoju vášeň pre vybraný predmet a preukázať odhodlanie dosiahnuť akademický úspech. A kde inde je lepšie stretnúť podobne zmýšľajúcich zahraničných študentov ako v Oxforde? #Christ Church, #Brasenose College, #Lady Margaret Hall, #Somerville College, #St Anne’s College, #St Benet’s Hall, #St Edmund Hall, #Worcester College

Cambridge

Zaži letný kurz v Cambridge (od 13 do 24r.) a získaj nových medzinárodných priateľov, podnikni fantastické exkurzie a zúčastni sa praktických lekcií.

Priprav sa na nabitý akademický a spoločenský kalendár. Od prehliadok univerzitných múzeí so sprievodcom a pokojných popoludňajších plavieb na rieke Cam až po formálne stolovanie, súťažné debaty, kroket… #Hughes Hall, #Fitzwilliam College, #Sidney Sussex College

Oxford Juniors

Tu na Harrow School (od 9 do 12r.) začína svetlá budúcnosť.

Špičkoví akademici, skvelé miesta, príležitosť rásť a učiť sa, fantastické dni plné zábavy a priateľstvá, ktoré vydržia celý život. Ste pripravení na svoje najlepšie leto? #Google Maps